Fundusze europejskieProgram operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa: 3 – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie Dotacja na kapitał obrotowy
Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla MAGOREX spółka z o.o. s.k.
Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19
Planowane efekty projektu:
Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa
Dofinansowanie projektu z UE: 360440,43
Beneficjent: MAGOREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA